ps制作证件照小技巧 已回复

会员ID:美天学点ps 男 64岁 时间:2016-12-03 15:04:51

点击阅读原文,一起玩耍

超实用的证件照ps制作小技巧

亲爱的美粉们,好久不见辣~,最近小美忙于学业所以都没时间更新了,不过大家不要抛弃小美啊,我又回来辣,接下来我会定期为大家更新内容哦~~

最近天气变冷了,大家都要注意保暖哦,你看,这里都下雪了呢!哈哈

好啦,废话不多说,正式进入小美课堂辣

都搬好小板凳听课啦!!!

今天要教大家的是利用ps制作证件照,在日常生活中是非常实用的小技巧,再也不用求人啦!!

亲们~咱们今天的教程就到这里辣

希望大家可以学习到知识哦~喜欢的话动动你的大拇指点击左下角吧~~~

蟹蟹观看~~~

                                                                                        小美祝大家晚安咯

END

评论 ( 814 条评论)
科普问题免费提问
无需注册,10分钟内回答