UI设计灵感之:下拉菜单(dropmenu) 已回复

会员ID:行一舍影视 男 42岁 时间:2016-11-19 03:05:28

下拉菜单在 WEB 界面设计上十分常用,用于引导用户进入下级页面,正因为他是十分常见,所以设计师们总不能制作一成不变的界面,总得有些变化。

即使只是一个下级菜单,但我们也要认真对待,根据整体的界面设计去完善它,在设计时,可以考虑运用 CSS 动画来实现一些微交互,让导航更有灵动感。

今天我们收集了一些优秀的下拉菜单 UI 设计案例,设计细节到位美观,更有的动感十足,相当棒!下面一起来欣赏吧,Enjoy!

来源:https://dribbble.com/goutham-aj 

来源:https://dribbble.com/Ennio5

 

来源:https://dribbble.com/alanpodemski

 

来源:https://dribbble.com/shots/2220256-Autocomplete

来源:https://dribbble.com/aradisic 

来源:https://dribbble.com/irenegeorgiou 

来源:https://dribbble.com/hilap

来源:https://dribbble.com/Volorf

 

来源:https://dribbble.com/furorious

 

来源:https://dribbble.com/Tubik

来源:https://dribbble.com/maxjosino

 

来源:https://dribbble.com/Joy_74

 

来源:https://dribbble.com/aureliensalomon 

来源:https://dribbble.com/marinb

评论 ( 241 条评论)
科普问题免费提问
无需注册,10分钟内回答